Biuro Inżynierskie zostało założone w 1996 roku przez Jerzego Skrabania.

Zajmujemy się usługami inżynierskimi w zakresie automatyki przemysłowej.
Staramy się by nasze rozwiązania projektowe były niezawodne i bazowały na najnowszej myśli technicznej.
Zajmujemy się rozwiązaniami prototypowymi i jednostkowymi, w których nie unikamy ryzyka stosowania nowatorskich rozwiązań.

Od 2006 roku firma rozszerzyła swoją działalność o kompleksowe realizacje systemów sterowania w oparciu o sterowniki swobodnie programowalne i oprogramowania wizualizacyjne.

Zebrane w trakcie wieloletniej pracy dowiadczenia umożliwiają realizację zadań z różnych dziedzin przemysłu:
- systemy pomiarowe zbiorników magazynowych paliw
- automatyzacja terminali przeładunkowych paliw płynnych i gazu LPG
- automatyka instalacji grzewczych, chłodniczych i klimatyzacji
- automatyzacja maszyn i linii produkcyjnych
- układy akwizycji danych, w tym obiektów hydrotechnicznych
- automatyka budynków
Posiadamy szczególnie duże dowiadczenia w pracach dla instalacji zagrożonych wybuchem.


Zapraszamy do współpracy